Coding

Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm lập trình và những đoạn code snippet tôi phát triển để phục vụ cho việc “tự động hóa” công việc thường ngày của mình. Môi trường phát triển ưa thích của tôi là Hệ điều hành Debian Linux.

Thực thi dòng lệnh trên server và hiển thị realtime bằng PHP

Bài viết hướng dẫn cách thực thi dòng lệnh trên server bằng PHP nhưng hiển thị realtime đầu ra trên trình duyệt.

Sử dụng Server-sent events (SSE) kết nối gửi dữ liệu từ server đến client
Sử dụng Server-sent events (SSE) kết nối gửi dữ liệu từ server đến client

Bài viết về Server sent event (SSE), là một kỹ thuật trong HTML5 tạo ra kết nối chuyển dữ liệu một chiều từ server đến client.

Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT
Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT

Khởi động lại modem cáp quang + Wi-Fi FPT do một công ty nào đó của Trung Quốc sản xuất.

Cài đặt certbot trên Cygwin
Cài đặt certbot trên Cygwin

Bài viết hướng dẫn cài đặt certbot hỗ trợ tạo chứng chỉ SSL của dịch vụ miễn phí Let’s Encrypt trên môi trường Cygwin.

[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook và Callback
[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook và Callback

Bài viết dưới đây xây dựng một bộ khung cho Webhook và Callback để nhận các sự kiện của Official Account đã liên kết với ứng dụng.

[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt
[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt

Zalo chưa hỗ trợ CORS nên không thể gọi được API bằng JavaScript từ trình duyệt. Hướng dẫn sau là giải pháp giúp giải quyết vấn đề trên.

[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API
[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API

Sau quá trình tạo và cấu hình ứng dụng, để có thể gọi các API của Zalo thì trước hết ứng dụng của bạn cần phải được Zalo cấp một cái “chìa khóa” đó là Access Token.

[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo
[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo

Bài viết sau trình bày về ý tưởng thiết kế một Web Service trung gian giữa Client và Zalo viết bằng PHP. Đây là thiết kế cơ sở để frontend viết bằng JavaScript ở trình duyệt có thể kết nối với Zalo API mà không bị lỗi cross domain.

[Zalo API] Các loại Zalo API
[Zalo API] Các loại Zalo API

Tính đến thời điểm này có 5 loại ứng dụng Zalo tương ứng với những API khác nhau. Bài viết này sẽ trình bày sơ lược về những ứng dụng này.

[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng
[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng

Bài viết này khởi đầu chuỗi bài viết về sử dụng Zalo API để phát triển ứng dụng tương tác với người dùng qua Zalo. Tôi lựa chọn ngôn ngữ PHP do tính phổ biến của nó.

Sửa lỗi “Integrity constraint violation” sau khi thêm bớt column trong table của SQLite database

Trong quá trình phát triển tôi hay thường phải “ALTER” để thêm bớt column trong table của SQLite database và thi thoảng điều đó gây tai họa đó là gặp phải lỗi “Integrity constraint violation” mỗi khi cố gắng INSERT thêm một hàng vào table.

Thêm async và defer vào các script trên WordPress
Thêm async và defer vào các script trên WordPress

Bài viết sau hướng dẫn thêm thuộc tính async hoặc defer vào các script của WordPress, hỗ trợ tải trang hiệu quả hơn.