Coding

Xử lý query string bằng JavaScript
Xử lý query string bằng JavaScript

Đoạn code snippet sau sử dụng JavaScript để đọc các parameter truyền vào query string trên URL.

[Vtiger CRM] Khắc phục một số lỗi khi dùng REST API
[Vtiger CRM] Khắc phục một số lỗi khi dùng REST API

Không rõ bản Enterprise thế nào chứ bản Open source của vTiger CRM vô cùng là buggy. Ở đây tôi nói đến bản 6.5.0 là phiên bản tôi đang sử dụng, còn phiên bản mới hơn thì tôi chưa thử vì rất rủi ro khi upgrade.

Tìm vị trí từ khóa SEO trên Google
Tìm vị trí từ khóa SEO trên Google

Công cụ sau giúp xác định vị trí của các từ khóa tương ứng với danh sách các domain trên Google. Khá hữu dụng trong công cuộc làm SEO.

Sửa lỗi permission denied khi tạo file trong Cygwin
Sửa lỗi permission denied khi tạo file trong Cygwin

Sau khi cài Cygwin, vì lý do nào đó Windows ACL gây ra lỗi về phân quyền này khiến ta không thể thay đổi quyền (permission) của các file bằng chmod.

Lịch âm dương (Lunisolar) phiên bản CLI bằng ngôn ngữ C
Lịch âm dương (Lunisolar) phiên bản CLI bằng ngôn ngữ C

Chương trình dựa trên Thuật toán tính lịch Âm Dương đề xuất bởi Hồ Ngọc Đức.

Tạo file danh sách video PLS từ thư mục

Tìm kiếm và tạo danh sách phát video dưới định dạng PLS, có thể dùng với phần mềm Kodi và các Media Player khác.

Dùng Eclipse để phát triển phần mềm Android dù đã ngừng hỗ trợ
Dùng Eclipse để phát triển phần mềm Android dù đã ngừng hỗ trợ

Cùng với sự ra đời của Android SDK Tools Revision 25.3.0, các công cụ phát triển phần mềm Android trên Eclipse IDE đã bị loại bỏ trong hành trình thay thế bằng Android Studio.

Hướng dẫn tạo local mirror mã nguồn AOSP (Android Open Source Project)
Hướng dẫn tạo local mirror mã nguồn AOSP (Android Open Source Project)

Script tạo local mirror cho mã nguồn AOSP (Android Open Source Project) để lưu trữ và phát triển trong nội bộ. Hỗ trợ tự động cập nhật mã nguồn từ Google.