Điều khoản bảo mật

iCreativ hiểu rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy iCreativ cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của độc giả.

Chính sách quyền riêng tư trình bày cách thức iCreativ thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi độc giả sử dụng trang web icreativ.pro. Với việc đồng ý chính sách quyền riêng tư cùng thỏa thuận thành viên, độc giả mặc nhiên chấp nhận cách thức iCreativ thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân của độc giả v.v.. được nêu trong chính sách này.

Điều 1: Thu thập thông tin

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích tại iCreativ, độc giả cần phải cung cấp các thông tin cá nhân. iCreativ có thể thu thập các thông tin sau:

 • Tên, tuổi, giới tính, địa chỉ cư trú.
 • Email, số Điện thoại di động, số Điện thoại bàn, số Fax.
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Điều 2: Sử dụng thông tin

Mục tiêu của iCreativ là xây dựng một website uy tín, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất. Vì vậy, iCreativ sử dụng thông tin cá nhân nhằm:

 • Gửi e-newsletter thông báo các bài viết mới hoặc sự kiện của iCreativ.
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của iCreativ.

Điều 3: Bảo mật thông tin

iCreativ cam kết không bán hay cho thuê thông tin cá nhân của độc giả cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, iCreativ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của độc giả trong một số trường hợp dưới đây:

 • iCreativ sử dụng thông tin khi được độc giả đồng ý.
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu iCreativ tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.
 • Đảm bảo các chính sách, quy định của iCreativ được thực thi nghiêm túc.
 • Cho các công ty, tổ chức iCreativ thuê để thay mặt iCreativ thực hiện một số chức năng cần thiết theo đúng quy định.
 • Cho các bên thứ ba khác mà iCreativ có liên doanh, liên kết hoặc hợp nhất thành một pháp nhân mới.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, iCreativ sẽ không công bố thông tin cá nhân của độc giả cho các quan chức chính phủ hay những bên thứ ba nào khác trừ khi iCreativ hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Điều 4: Sử dụng Cookies

Một cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của độc giả bởi máy chủ của trang web. iCreativ sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của độc giả.

Cookie giúp độc giả tiết kiệm thời gian khi truy cập tại website hoặc viếng thăm website lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có. Độc giả có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng độc giả có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu độc giả yêu cầu. Tuy nhiên, nếu độc giả chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại iCreativ.

Điều 5: Thay đổi chính sách

Nội dung của Chính sách Quyền riêng tư này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của iCreativ cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ độc giả nếu có. Khi có sự thay đổi, iCreativ sẽ ghi ngày tháng thay đổi trên bản cập nhật để bạn đảm bảo đó là bản cập nhật mới nhất.

Độc giả đồng ý rằng nếu tiếp tục sử dụng website icreativ.pro sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo chính sách được sửa đổi.