Cùng với sự ra đời của Android SDK Tools Revision 25.3.0, các công cụ phát triển phần mềm Android trên Eclipse IDE đã bị loại bỏ trong hành trình thay thế bằng Android Studio.

Thành thực mà nói thì Android Studio dùng ngon hơn nhưng mà yêu cầu máy cấu hình cao quá. Trong khi Eclipse lại nhẹ nhàng và …quen hơn do một thời gian tôi phải làm Plugin cho nó.

Để sử dụng được Eclipse với ADT plugin (Android Developer Tools), ta buộc phải sử dụng phiên bản Android SDK Tools cũ hơn, cụ thể là bản 25.2.5.

Cài đặt Android SDK Tools

Bạn có thể tải phiên bản này tương ứng với từng HĐH như sau:

Windows: https://dl-ssl.google.com/android/repository/tools_r25.2.5-windows.zip

Linux: https://dl-ssl.google.com/android/repository/tools_r25.2.5-linux.zip

Mac OSX: https://dl-ssl.google.com/android/repository/tools_r25.2.5-macosx.zip

Cài đặt Eclipse ADT

Sử dụng Update Site sau cho Eclipse để tải Android Developer Tools:

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

…hoặc tải phiên bản ADT cuối cùng tại đây.

PackageSizeMD5 Checksum
ADT-21.1.0.zip13564671 bytesf1ae183891229784bb9c33bcc9c5ef1e