Cho phép tài khoản MySQL truy cập từ xa

Cho phép tài khoản MySQL truy cập từ xa

Lịch âm dương (Lunisolar) phiên bản CLI bằng ngôn ngữ C

Lịch âm dương (Lunisolar) phiên bản CLI bằng ngôn ngữ C

Tạo file danh sách video PLS từ thư mục

Script giải nén nhiều định dạng trên Linux

Script giải nén nhiều định dạng trên Linux

Script hỗ trợ sinh code màu sắc trên Bash console

Script hỗ trợ sinh code màu sắc trên Bash console

Dùng Eclipse để phát triển phần mềm Android dù đã ngừng hỗ trợ

Dùng Eclipse để phát triển phần mềm Android dù đã ngừng hỗ trợ

Reboot Wi-Fi router Buffalo AirStation WZR-HP-G301NH (JP)

Reboot Wi-Fi router Buffalo AirStation WZR-HP-G301NH (JP)

Hướng dẫn tạo local mirror mã nguồn AOSP (Android Open Source Project)

Hướng dẫn tạo local mirror mã nguồn AOSP (Android Open Source Project)