Từ khóa: certbot

Certbot là một công cụ hỗ trợ tạo, cập nhật và cấu hình chứng chỉ SSL miễn phí của dịch vụ Let’s Encrypt trên Web Server.

Phần mềm này được viết bằng ngôn ngữ Python, vì vậy trên lý thuyết là có khả năng tương thích đa nền tảng.

Cerbot sử dụng các giao thức mở của Let’s Encrypt giúp đơn giản hóa việc đăng ký, cập nhật chứng chỉ SSL miễn phí do dịch vụ này cung cấp.

Ngoài ra Cerbot còn tích hợp các plugin giúp tự động cấu hình cho các loại Web Server như Apache hay NGINX, cũng như hỗ trợ tạo certicate cho các hosting bên ngoài.

Document hướng dẫn sử dụng Certbot khá chi tiết, bạn hãy tham khảo cách sử dụng cho nền tảng của bạn tại đây.

Cài đặt certbot trên Cygwin
Cài đặt certbot trên Cygwin

Bài viết hướng dẫn cài đặt certbot hỗ trợ tạo chứng chỉ SSL của dịch vụ miễn phí Let’s Encrypt trên môi trường Cygwin.

Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh
Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên LAMP (Linux Apache PHP MySQL), kết hợp tạo chứng chỉ SSL miễn phí Let's Encrypt với chỉ một dòng lệnh.