Từ khóa: Cygwin

Cài đặt certbot trên Cygwin
Cài đặt certbot trên Cygwin

Bài viết hướng dẫn cài đặt certbot hỗ trợ tạo chứng chỉ SSL của dịch vụ miễn phí Let’s Encrypt trên môi trường Cygwin.

Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft
Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft

Hướng dẫn tự động tìm và tải về các phần mềm của NirSoft.

Cập nhật Cygwin từ dòng lệnh

Việc cập nhật Cygwin thường gắn liền với giao diện cài đặt cùng với việc phải thường xuyên cập nhật bộ cài từ địa chỉ cygwin.com. Tôi muốn rút ngắn những thao tác này.

Sửa lỗi permission denied khi tạo file trong Cygwin
Sửa lỗi permission denied khi tạo file trong Cygwin

Sau khi cài Cygwin, vì lý do nào đó Windows ACL gây ra lỗi về phân quyền này khiến ta không thể thay đổi quyền (permission) của các file bằng chmod.