Từ khóa: Linux

Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Debian Linux

Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Debian Linux

LAMP là một nhóm các phần mềm nguồn mở thường cài đặt cùng nhau để tạo Web Hosing. LAMP là viết tắt của Linux, Apache Web Server, MySQL / MariaDB và PHP. Bài viết sau hướng dẫn cài đặt LAMP trên HĐH Debian Linux 9 (Stretch).
Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh

Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên LAMP (Linux Apache PHP MySQL), kết hợp tạo chứng chỉ SSL miễn phí Let's Encrypt với chỉ một dòng lệnh.
Khởi tạo hệ điều hành Debian Linux

Khởi tạo hệ điều hành Debian Linux

Những cài đặt cơ bản để khởi tạo hệ điều hành Debian Linux trên máy chủ hoặc máy tín cá nhân.
Hướng dẫn cài đặt Vtiger CRM

Hướng dẫn cài đặt Vtiger CRM

Hướng dẫn cài đặt Vtiger CRM trên VPS/Cloud Server cài đặt hệ điều hành Debian Linux 8 (Jessie).
Quản lý và lựa chọn phiên bản Java Development Kit (JDK)

Quản lý và lựa chọn phiên bản Java Development Kit (JDK)

Script hỗ trợ lựa chọn phiên bản Java Development Kit (JDK) để sử dụng. Thường sử dụng cho mục đích test Java app trên nhiều phiên bản Java khác nhau.
Tạo mã QR code với PHP và qrencode

Tạo mã QR code với PHP và qrencode

Bài viết dưới đây hướng dẫn tạo mã QR (QR code) rất đơn giản bằng PHP sử dụng lệnh qrencode trên Debian Linux server.
Thiết lập GRUB ghi nhớ OS được dùng trước đó

Thiết lập GRUB ghi nhớ OS được dùng trước đó

Thật may mắn là GRUB lại có option này. Ghi nhớ OS được dùng trước đó.
Cài đặt Node.js từ mã nguồn trên Debian/Ubuntu

Cài đặt Node.js từ mã nguồn trên Debian/Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Node.js phiên bản bất kỳ trên hệ điều hành Debian/Ubuntu Linux từ mã nguồn từ A - Z chỉ bằng một Shell Script.
Load máy ảo VirtualBox (headless) khi khởi động hệ thống

Load máy ảo VirtualBox (headless) khi khởi động hệ thống

Chương trình sau tự động load một máy ảo VirtualBox khi hệ thống startup ở trạng thái Headless (Không hiển thị giao diện).
Cho phép tài khoản MySQL truy cập từ xa

Cho phép tài khoản MySQL truy cập từ xa

Cho phép một user truy cập database của MySQL/MariaDB từ bên ngoài server.