Từ khóa: lý thuyết marketing

USP là gì? Tìm USP thế nào?
USP là gì? Tìm USP thế nào?

USP nói nôm na là cái khách hàng cần mà mình có, đối thủ không có, khiến cho Thương hiệu “nổi bật” giữa đám đông.

Tìm các
Tìm các “lý do mua hàng” để kiến tạo lợi thế trong kinh doanh

Để Khách hàng thèm muốn mua hàng thì cần có những lý do gì? Bài viết chia sẻ những vấn đề khi tìm kiếm lý do mua hàng, tạo ra lợi thế trong kinh doanh.