Từ khóa: Node.js

Node.js là một bộ thông dịch JavaScript dựa trên V8 JavaScript Runtime – theo như Google nói là “nhanh nhất thế giới”. V8 ra đời cùng với trình duyệt Chromium sau một thời gian dài Google sử dụng runtime của Webkit trên trình duyệt Chrome và trình duyệt của HĐH Android.

Node.js cũng cho phép bạn sử dụng JavaScript như một ngôn ngữ cho máy chủ web (Web Server) – tương tự các ngôn ngữ khác như ASP, PHP hay Ruby on Rails. Tuy nhiên nhờ vậy mã JavaScript có thể được dùng chung giữa Client và Server.

Cách thức Node.js sử dụng các process cũng khác biệt. Không như Apache sẽ “fork” ra một process cho mỗi HTTP request, Node.Js chỉ dùng một process duy nhất nhờ mô hình thực thi Event-driven và Non-Blocking I/O – giúp nó gọn nhẹ và sử dụng CPU hiệu quả.

Node.js hỗ trợ phát triển các Native Module / Add Ons viết bằng ngôn ngữ C/C++; cho phép Node.js tạo ra những tính năng “cấp thấp”, can thiệp sâu hơn vào phần cứng và hệ điều hành hoặc những tác vụ xử lý cần nhiều CPU ví dụ như nhận diện khuôn mặt, giọng nói v.v…

Node.js viết bằng C++ và tương đối portable; có thể được biên dịch trên các CPU platform như x86 và cả ARM nên có thể được sử dụng trên các nền tảng IoT (Internet of Things).


Công nghệ tương tự: ReactPHP, Ruby on Rails

Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT
Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT

Khởi động lại modem cáp quang + Wi-Fi FPT do một công ty nào đó của Trung Quốc sản xuất. Dù modem cũng hỗ trợ Reboot Timer nhưng có vấn đề gì đó khiến modem không được ổn định khi bật tính năng này.

Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft
Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft

Hướng dẫn tự động tìm và tải về các phần mềm của NirSoft.

Cài đặt Node.js trên Debian/Ubuntu
Cài đặt Node.js trên Debian/Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Node.js phiên bản bất kỳ trên hệ điều hành Debian/Ubuntu Linux từ mã nguồn từ A - Z chỉ bằng một Shell Script.