Từ khóa: Official Account

Zalo Official Account (OA Zalo) là một trang thông tin và tương tác với nhiều người khi họ quan tâm (follow) đến trang Official Account.

Điều tạo nên sự khác biệt giữa Official Account và tài khoản Zalo thông thường là:

  • Official Account có thể chạy Quảng cáo < > Zalo cá nhân thì không.
  • Official Account không giới hạn số lượng người quan tâm < > Zalo cá nhân cho phép kết bạn tối đa 2000 người.
  • Official Account cho phép nhiều người đăng nhập và tương tác với người quan tâm < > Zalo cá nhân chỉ cho tối đa 2 thiết bị đăng nhập (1 PC, 1 mobile).
  • Official Account hỗ trợ đăng bài (article) theo định dạng rich media < > Zalo cá nhân cho đăng kiểu trạng thái lên tường với format hạn chế.
  • Official Account có thể gửi tin nhắn Broadcast những bài đăng cho “tất cả” những người quan tâm. Zalo cá nhân chỉ có thể “share” đến những người được chọn trong danh sách bạn bè.

[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook
[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook

Bài viết dưới đây xây dựng một bộ khung cho Webhook và Callback để nhận các sự kiện của Official Account đã liên kết với ứng dụng.

[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt
[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt

Zalo chưa hỗ trợ CORS nên không thể gọi được API bằng JavaScript từ trình duyệt. Hướng dẫn sau là giải pháp giúp giải quyết vấn đề trên.

[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API
[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API

Sau quá trình tạo và cấu hình ứng dụng, để có thể gọi các API của Zalo thì trước hết ứng dụng của bạn cần phải được Zalo cấp một cái “chìa khóa” đó là Access Token.

[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo
[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo

Bài viết sau trình bày về ý tưởng thiết kế một Web Service trung gian giữa Client và Zalo viết bằng PHP. Đây là thiết kế cơ sở để frontend viết bằng JavaScript ở trình duyệt có thể kết nối với Zalo API mà không bị lỗi cross domain.

[Zalo API] Các loại Zalo API
[Zalo API] Các loại Zalo API

Tính đến thời điểm này có 5 loại ứng dụng Zalo tương ứng với những API khác nhau. Bài viết này sẽ trình bày sơ lược về những ứng dụng này.

[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng
[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng

Bài viết này khởi đầu chuỗi bài viết về sử dụng Zalo API để phát triển ứng dụng tương tác với người dùng qua Zalo. Tôi lựa chọn ngôn ngữ PHP do tính phổ biến của nó.