Từ khóa: PHP

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên XAMPP
Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên XAMPP

Hướng dẫn cách sử dụng nhiều phiên bản PHP cũ hơn trên cùng một cài đặt XAMPP mà không phải cài đặt thêm một bản XAMPP khác.

Thực thi dòng lệnh trên server và hiển thị realtime bằng PHP

Bài viết hướng dẫn cách thực thi dòng lệnh trên server bằng PHP nhưng hiển thị realtime đầu ra trên trình duyệt.

Cài đặt nhiều phiên bản PHP trên cùng một server Debian
Cài đặt nhiều phiên bản PHP trên cùng một server Debian

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP ngoài phiên bản mặc định trên máy tính cài HĐH Linux Debian.

[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook
[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook

Bài viết dưới đây xây dựng một bộ khung cho Webhook và Callback để nhận các sự kiện của Official Account đã liên kết với ứng dụng.

[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt
[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt

Zalo chưa hỗ trợ CORS nên không thể gọi được API bằng JavaScript từ trình duyệt. Hướng dẫn sau là giải pháp giúp giải quyết vấn đề trên.

[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API
[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API

Sau quá trình tạo và cấu hình ứng dụng, để có thể gọi các API của Zalo thì trước hết ứng dụng của bạn cần phải được Zalo cấp một cái “chìa khóa” đó là Access Token.

[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo
[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo

Bài viết sau trình bày về ý tưởng thiết kế một Web Service trung gian giữa Client và Zalo viết bằng PHP. Đây là thiết kế cơ sở để frontend viết bằng JavaScript ở trình duyệt có thể kết nối với Zalo API mà không bị lỗi cross domain.

[Zalo API] Các loại Zalo API
[Zalo API] Các loại Zalo API

Tính đến thời điểm này có 5 loại ứng dụng Zalo tương ứng với những API khác nhau. Bài viết này sẽ trình bày sơ lược về những ứng dụng này.

[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng
[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng

Bài viết này khởi đầu chuỗi bài viết về sử dụng Zalo API để phát triển ứng dụng tương tác với người dùng qua Zalo. Tôi lựa chọn ngôn ngữ PHP do tính phổ biến của nó.

Quản lý tài khoản đăng nhập qua .htpasswd bằng PHP
Quản lý tài khoản đăng nhập qua .htpasswd bằng PHP

Bài viết hướng dẫn tạo, cập nhật và kiểm tra tài khoản quản lý trong file .htpasswd bằng PHP.

Mở rộng các hàm query cho SQLite với PDO
Mở rộng các hàm query cho SQLite với PDO

Lệnh query của SQLite không được mạnh mẽ như của MySQL do thiếu rất nhiều hàm xử lý. Thư viện sau mở rộng các hàm điều kiện tìm kiếm cho SQLite tương tự như MySQL với PHP PDO.

Fire and forget HTTP POST request trong PHP
Fire and forget HTTP POST request trong PHP

Hướng dẫn gửi một HTTP POST request bằng PHP đến một server khác mà không cần đợi phản hồi (fire and forget).