Từ khóa: PHP

Tạo HTML Form chứa object và array
Tạo HTML Form chứa object và array

Bài viết sau hướng dẫn tạo HTML Form truyền dữ liệu có cấu trúc (object và array) lên server.

Forward HTTP request đến một Web Service khác bằng PHP
Forward HTTP request đến một Web Service khác bằng PHP

Thiết kế ứng dụng PHP làm proxy để forward HTTP request đến một Web Service khác và trả response của Web Service đó trở lại cho Client.

Tạo mã QR code với PHP và qrencode
Tạo mã QR code với PHP và qrencode

Bài viết dưới đây hướng dẫn tạo mã QR (QR code) rất đơn giản bằng PHP trên Debian Linux server.

Danh sách bài viết liên quan trong WordPress
Danh sách bài viết liên quan trong WordPress

Bài viết hướng dẫn tìm danh sách những bài viết (post) liên quan đến bài viết hiện tại theo các mục tiêu khác nhau.

[Vtiger CRM] Khắc phục một số lỗi khi dùng REST API
[Vtiger CRM] Khắc phục một số lỗi khi dùng REST API

Không rõ bản Enterprise thế nào chứ bản Open source của vTiger CRM vô cùng là buggy. Ở đây tôi nói đến bản 6.5.0 là phiên bản tôi đang sử dụng, còn phiên bản mới hơn thì tôi chưa thử vì rất rủi ro khi upgrade.