Từ khóa: Remote Desktop

Điều khiển máy tính Debian Linux bằng Remote Desktop từ Windows
Điều khiển máy tính Debian Linux bằng Remote Desktop từ Windows

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Remote Desktop Protocol dùng xRDP trên máy tính cài HĐH Linux Debian.