Từ khóa: SQLite

Sửa lỗi “Integrity constraint violation” sau khi thêm bớt column trong table của SQLite database

Trong quá trình phát triển tôi hay thường phải “ALTER” để thêm bớt column trong table của SQLite database và thi thoảng điều đó gây tai họa đó là gặp phải lỗi “Integrity constraint violation” mỗi khi cố gắng INSERT thêm một hàng vào table.

Mở rộng các hàm query cho SQLite với PDO
Mở rộng các hàm query cho SQLite với PDO

Lệnh query của SQLite không được mạnh mẽ như của MySQL do thiếu rất nhiều hàm xử lý. Thư viện sau mở rộng các hàm điều kiện tìm kiếm cho SQLite tương tự như MySQL với PHP PDO.