Từ khóa: SSH

Điều khiển máy tính Debian Linux bằng Remote Desktop từ Windows
Điều khiển máy tính Debian Linux bằng Remote Desktop từ Windows

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Remote Desktop Protocol dùng xRDP trên máy tính cài HĐH Linux Debian.

Map ổ đĩa từ xa qua giao thức SSH trên Windows
Map ổ đĩa từ xa qua giao thức SSH trên Windows

Tôi có các máy chủ có thể kết nối qua giao thức SSH, làm sao để map thư mục trên đó thành ổ đĩa trên Windows? Đây là giải pháp.