Từ khóa: Vtiger CRM

Vtiger CRM là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) nền web viết bằng ngôn ngữ PHP.

Vtiger CRM là một bản fork của SugarCRM – một CRM mã nguồn mở nổi tiếng, nền tảng cơ bản của nhiều CRM sau này. Vtiger CRM phát triển theo hướng thiết kế giao diện thân thiện hơn và được cộng đồng mã nguồn mở ưa thích hơn.

Bản thu phí chạy trên nền tảng cloud khá ổn định, có tính năng phong phú hơn rất nhiều và hệ thống hỗ trợ tương đối tốt.

Vtiger CRM phiên bản dành cho cộng đồng là mã nguồn mở, có thể tải xuống từ SourceForge. Nói chung không nên kỳ vọng quá cao vì dù là bản stable nhưng cũng tồn tại không ít bug hiển nhiên.

Ngoài ra tôi không đánh giá tốt về sự hỗ trợ cộng đồng của Vtiger. Forum hỗ trợ của họ khá xuống cấp, hầu hết các câu hỏi trên forum không được trả lời thỏa đáng và trở thành miếng mồi ngon của những supporter vụ lợi.

Sử dụng REST API của Vtiger CRM bằng JavaScript

Sử dụng REST API của Vtiger CRM bằng JavaScript

Hướng dẫn cài đặt Vtiger CRM

Hướng dẫn cài đặt Vtiger CRM

[Vtiger CRM] Sửa lỗi sai tham số khi dùng API 'convertlead'

[Vtiger CRM] Sửa lỗi sai tham số khi dùng API ‘convertlead’