Từ khóa: WordPress

Xử trí khi website WordPress bị dính malware
Xử trí khi website WordPress bị dính malware

WordPress là một Open source CMS phổ biến bậc nhất trên thế giới, vì vậy không lạ là có rất nhiều các thể loại malware hướng đến nền tảng này.

Thêm async và defer vào các script trên WordPress
Thêm async và defer vào các script trên WordPress

Bài viết sau hướng dẫn thêm thuộc tính async hoặc defer vào các script của WordPress, hỗ trợ tải trang hiệu quả hơn.

Xử lý các sự kiện của Contact Form 7
Xử lý các sự kiện của Contact Form 7

Contact Form 7 được sử dụng phổ biến trên nền tảng WordPress. Sau đây là cách dùng và ứng dụng xử lý các sự kiện liên quan đến form này.

Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh
Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên LAMP (Linux Apache PHP MySQL), kết hợp tạo chứng chỉ SSL miễn phí Let's Encrypt với chỉ một dòng lệnh.

Tự động cài đặt WordPress với wp-cli

Hướng dẫn sau giúp bạn cài đặt WordPress chỉ bằng một dòng lệnh với wp-cli.

Danh sách bài viết liên quan trong WordPress
Danh sách bài viết liên quan trong WordPress

Bài viết hướng dẫn tìm danh sách những bài viết (post) liên quan đến bài viết hiện tại theo các mục tiêu khác nhau.