Từ khóa: wp-cli

Xử trí khi website WordPress bị dính malware
Xử trí khi website WordPress bị dính malware

WordPress là một Open source CMS phổ biến bậc nhất trên thế giới, vì vậy không lạ là có rất nhiều các thể loại malware hướng đến nền tảng này.

Tự động cài đặt WordPress với wp-cli

Hướng dẫn sau giúp bạn cài đặt WordPress chỉ bằng một dòng lệnh với wp-cli.