Từ khóa: Zalo

Zalo là ứng dụng nhắn tin, gọi điện và mạng xã hội miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính do VNG phát triển từ năm 2012.

Nền tảng này sau đó được truyền thông mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhanh chóng trở thành ứng dụng nhắn tin hàng đầu Việt Nam.

Khác với Facebook với giá trị cốt lõi là Mạng xã hội, Zalo ghi dấu ấn với người dùng ở chức năng nhắn tin và gọi điện hoạt động tốt và ổn định với hạ tầng mạng Việt Nam. Vì vậy người dùng Zalo không “active” trên “Zalo Nhật ký” nhiều như dùng Facebook nhưng ngược lại sử dụng tính năng chat và gọi điện hơn là dùng Messenger.

Có nhiều tin đồn Zalo được phát triển dựa trên WeChat, một ứng dụng có tính năng tương tự của Tencent, Trung Quốc nhưng ra đời trước đó khá lâu. Tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể nào cho việc này.

Zalo có những cải tiến mạnh mẽ về trải nghiệm và giao diện người dùng tạo nên một cộng đồng người dùng trung thành. Nhưng có vẻ vì hệ sinh thái tích hợp với ZingBáo Mới đang bùng nổ và dễ kiếm tiền hơn (với hệ thống quảng cáo Adtima), họ đang “xao nhãng” với sự phát triển của Zalo Official Account – một công cụ tiếp thị không tồi.

[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook và Callback

[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook và Callback

[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt

[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt

[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API

[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API

[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo

[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo

[Zalo API] Các loại Zalo API

[Zalo API] Các loại Zalo API

[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng

[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng