Các tham số hữu ích của trình duyệt Chromium

Các tham số này tương thích với các trình duyệt lõi Chromium như Google Chrome, Microsoft Edge hay Opera.

Bạn có thể tìm thấy danh sách các tham số dòng lệnh của Chromium tại ĐÂY. Tôi chỉ liệt kê một vài tham số tôi hay dùng.

Chạy dưới danh nghĩa một profile

chrome --profile-directory="Profile Name"

Để tìm tên Profile, hãy mở thư mục sau tùy loại hệ điều hành:

  • Google Chrome (Windows 7, 8, 10): %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data
  • Google Chrome (Linux): $HOME/.config/google-chrome/
  • Microsoft Edge: %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data

Tên thư mục profile của User đầu tiên là Default, thư mục của các Profile tiếp theo có tên là Profile X, với X là số bắt đầu từ 1 (ví dụ Profile 1, Profile 2, v.v…).

Bạn mở từng thư mục và kiểm tra nội dung file Preferences, đây là file có định dạnh JSON nhưng đừng ngại, thông tin email ở ngay đầu tiên sẽ cho bạn biết đây là profile của tài khoản GMail nào.

Do có dấu cách trong tên thư mục Profile nên khi truyền vào tham số --profile-directory nhớ thêm dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

chrome --profile-directory="Profile 1"

Mở trình duyệt ẩn danh

chrome --incognito

Mở guest session

chrome --guest

Chạy dưới hình thức app

Nhiều website được phát triển dưới dạng Web App / Single Page App vì vậy sẽ rất tiện lợi nếu trình duyệt mở những website này dưới hình thức app – tức là loại bỏ hoàn toàn các toolbar và thanh địa chỉ.

chrome --app=URL

Bạn nên kết hợp với tham số --profile-directory để cookie và local storage được lưu trữ đúng chỗ, và tham số --new-window để mở app trong cửa sổ mới.

Ví dụ mở Skype phiên bản web như sau:

chrome --profile-directory="Profile 1" --new-window --app=https://web.skype.com

Tự động mở DevTools khi mở tab mới

Bình thường trong quá trình phát triển Web app chúng ta phải ấn F12 hoặc Ctrl-Shift-J để mở DevTools, tự nhiên lại mất 0.5 giây thao tác khi mở page trong tab mới. Trình duyệt Chromium cung cấp tham số --auto-open-devtools-for-tabs để giúp ta tự động hóa điều này bằng cách tự mở DevTools tương ứng khi thêm tab.

 chrome --auto-open-devtools-for-tabs