Windows

Hệ điều hành Windows, phát triển bởi Microsoft.

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên XAMPP
Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên XAMPP

Hướng dẫn cách sử dụng nhiều phiên bản PHP cũ hơn trên cùng một cài đặt XAMPP mà không phải cài đặt thêm một bản XAMPP khác.

Sửa lỗi No Internet Access trên Windows 10 dù vẫn vào Internet bình thường
Sửa lỗi No Internet Access trên Windows 10 dù vẫn vào Internet bình thường

Windows hiện icon "No Internet Access" trên Taskbar dù vẫn vào Internet bình thường. Bài viết chỉ ra nguyên nhân và hướng dẫn sửa lỗi này.

Tự động xóa file tạm, giải phóng bộ nhớ trên Windows
Tự động xóa file tạm, giải phóng bộ nhớ trên Windows

Hết dung lượng ổ cứng? Dưới đây là một số cách để chúng ta kiếm lại một chút dung lượng từ việc xóa những file không cần thiết trên Windows một cách tự động.

Gọi file BAT (Batch File) không hiện cửa sổ command prompt window

Trước tôi hay dùng Task Scheduler để gọi các Batch file, tuy nhiên khi đó cửa sổ command prompt hiện ra rất khó chịu. Dưới đây là cách để chạy file BAT mà không hiện cửa sổ này ra.

Bảo mật trình duyệt Chromium với Ephemeral Mode
Bảo mật trình duyệt Chromium với Ephemeral Mode

Ephemeral Mode trên trình duyệt nền tảng Chromium sẽ xóa toàn bộ Profile trên máy local mỗi khi đóng trình duyệt.

Các tham số hữu ích của trình duyệt Chromium
Các tham số hữu ích của trình duyệt Chromium

Các tham số này tương thích với các trình duyệt lõi Chromium như Google Chrome, Microsoft Edge hay Opera.

Điều khiển máy tính Debian Linux bằng Remote Desktop từ Windows
Điều khiển máy tính Debian Linux bằng Remote Desktop từ Windows

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Remote Desktop Protocol dùng xRDP trên máy tính cài HĐH Linux Debian.

Cài đặt certbot trên Cygwin
Cài đặt certbot trên Cygwin

Bài viết hướng dẫn cài đặt certbot hỗ trợ tạo chứng chỉ SSL của dịch vụ miễn phí Let’s Encrypt trên môi trường Cygwin.

Cách map tài khoản OneDrive thành ổ đĩa mạng (Network drive)

Thay vì sử dụng không gian trên ổ cứng thì tôi sử dụng OneDrive như một network drive.

Map ổ đĩa từ xa qua giao thức SSH trên Windows
Map ổ đĩa từ xa qua giao thức SSH trên Windows

Tôi có các máy chủ có thể kết nối qua giao thức SSH, làm sao để map thư mục trên đó thành ổ đĩa trên Windows? Đây là giải pháp.

Tạo chứng chỉ SSL hợp lệ cho XAMPP trên localhost

Chứng chỉ SSL mặc định của XAMPP không đủ hợp lệ và trình duyệt như Microsoft Edge không công nhận do thiếu các thông tin cần thiết như Subject Alternative Name. Sau đây là phương pháp tạo chứng chỉ SSL tương thích với Windows.

Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft
Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft

Hướng dẫn tự động tìm và tải về các phần mềm của NirSoft.